E35 (2016 Model) NEW

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีของ SOLE

คอนโทรลและคุณลักษณะเด่น:
ระบบความชันแบบไฟฟ้า มี
ที่เหยียบเท้าแบบปรับได้ 3 ระดับ (Pop Pin)
ระดับความชัน 1 - 20 ระดับ
ระดับความหนืด 1 - 20 ระดับ
จอแสดงผล 7.5" White Backlit LCD 
โปรแกรม:    Manual, อัตโนมัติ P1-P5                              
โปรแกรม: ผู้เล่น 2
โปรแกรม: HRC 2
ช่องต่อเครื่องเล่น MP3/ลำโพง มี
ระบบรองรับสัญญาณจากอุปกรณ์การวัดการเต้นของหัวใจ มี
เข็มขัดวัดการเต้นของหัวใจ มี
มีช่องวางสำหรับขวดน้ำ มี
พัดลม มี
โครงสร้าง:
ระยะก้าว 508 mm (20")
น้ำหนักของวงล้อ 10.62 kg/ 23 lb
รางล้อ สองราง/ทำจากอลูมิเนียม
ขนาด:
สินค้า 2090 x 550 x 1710 mm
กล่อง 1679 x 570 x 855 mm
NW/GW (KGS) 105 kg/118 kg
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ 150 kg
คอนโทรลและคุณลักษณะเด่น:
ระบบความชันแบบไฟฟ้า มี
ที่เหยียบเท้าแบบปรับได้ 3 ระดับ (Pop Pin)
ระดับความชัน 1 - 20 ระดับ
ระดับความหนืด 1 - 20 ระดับ
จอแสดงผล 7.5" White Backlit LCD 
โปรแกรม:    Manual, อัตโนมัติ P1-P5                              
โปรแกรม: ผู้เล่น 2
โปรแกรม: HRC 2
ช่องต่อเครื่องเล่น MP3/ลำโพง มี
ระบบรองรับสัญญาณจากอุปกรณ์การวัดการเต้นของหัวใจ มี
เข็มขัดวัดการเต้นของหัวใจ มี
มีช่องวางสำหรับขวดน้ำ มี
พัดลม มี
โครงสร้าง:
ระยะก้าว 508 mm (20")
น้ำหนักของวงล้อ 10.62 kg/ 23 lb
รางล้อ สองราง/ทำจากอลูมิเนียม
ขนาด:
สินค้า 2090 x 550 x 1710 mm
กล่อง 1679 x 570 x 855 mm
NW/GW (KGS) 105 kg/118 kg
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ 150 kg