News/Promtoion

SOLE Fitness Promotion, Central Festival Pattaya SALE UP TO 40% OFF

SOLE Fitness Promotion :  SALE UP TO 40% OFF
ถึงเวลาแล้วสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกท่าน ให้เราเปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้นในแบบที่พิเศษสุดๆ 
เพราะเราลดสูงสุดถึง 40% จากราคาปกติ แล้วพบกันได้ที่ Central Festival Pattaya ตังแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2558
 
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sole.co.th 
www.Facebook.com/SoleFitnessThailand 
Instagram @SoleFitnessThailand
 
เปลี่ยนชีวิตคุณ ให้ง่ายขึ้น....
เครื่องออกกำลังกาย Sole Fitness 
We'll Move You

 

< < Back