News/Promtoion

Men's Health Guys' Challenge 2014

คุณทัศนีย์ ตรัยรัตนพิทักษ์ ผู้บริหารเครื่องออกกำลังกาย Sole Fitness Thailand กล่าวขอบคุณท่านวิทยากร ทีมงานทุกคน และ ยังได้กล่าวทิ้งทายอีกว่า ในวันงานการประกวดรอบตัดสิน ยังจะมีรางวัล Mr. Sole Fitness เป็นรางวัลพิเศษ คือ ลู่วิ่งไฟฟ้า SOLE F63 มูลค่า 55,900 บาท สำหรับหนุ่มที่มีการพัฒนาการดูแลตัวเอง รูปร่าง ผิวพรรณ การวางตัว การปรับบุคลิกภาพ ของหนุ่มๆ จากวันนี้ถึงวันรอบตัดสิน และ รางวัลสำหรับผู้ชนะ Men's Health Guys' Challenge 2014 คือ SOLE Ellipitcal รุ่น E20 มูลค่า 45,900 บาท งานนี้หนุ่มๆ Men's Health Guys' Challenge

 

คุณทัศนีย์ ตรัยรัตนพิทักษ์ ผู้บริหารเครื่องออกกำลังกาย Sole Fitness Thailand มอบของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ในเครือ ฟูเซ่นเอ็นเตอร์ไพรซ์ ให้ คุณดาริน สมสุวรรณ ผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

 

คุณทัศนีย์ ตรัยรัตนพิทักษ์ ผู้บริหารเครื่องออกกำลังกาย Sole Fitness Thailand มอบของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ในเครือ ฟูเซ่นเอ็นเตอร์ไพรซ์ ให้กับท่านวิทยากร อาจารย์ Mark Abbott ผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกกำลังกาย

 

  

คุณทัศนีย์ ตรัยรัตนพิทักษ์ ผู้บริหารเครื่องออกกำลังกาย Sole Fitness Thailand มอบของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ในเครือ ฟูเซ่นเอ็นเตอร์ไพรซ์ ให้กับท่านวิทยากร พญ. ขวัญจิรา วงศ์เกียรติขจร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก 

 

คุณทัศนีย์ ตรัยรัตนพิทักษ์ ผู้บริหารเครื่องออกกำลังกาย Sole Fitness Thailand มอบของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ในเครือ ฟูเซ่นเอ็นเตอร์ไพรซ์ ให้กับท่านวิทยากร พ.ท. นพ. เพชร วัชรสินธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

 

  

บรรยากาศภาพงาน กิจกรรม Workshop Men's Health Guys' Challenge 2014 โดย นิตยสาร Men's Health และเครื่องออกกำลังกาย Sole Fitness

 

คุณทัศนีย์ ตรัยรัตนพิทักษ์ ผู้บริหารเครื่องออกกำลังกาย Sole Fitness Thailand มอบรางวัลให้ หนุ่มบอส MH 3 รับรางวัลของทีม เครื่องออกกำลังกาย SOLE Ellipticals

 

คุณทัศนีย์ ตรัยรัตนพิทักษ์ ผู้บริหารเครื่องออกกำลังกาย Sole Fitness Thailand มอบรางวัลให้ หนุ่มบิว MH11 รับรางวัลของทีม เครื่องออกกำลังกาย SOLE Bikes

 

  

คุณทัศนีย์ ตรัยรัตนพิทักษ์ ผู้บริหารเครื่องออกกำลังกาย Sole Fitness Thailand มอบรางวัลให้ หนุ่มพอร์ช MH 7 รับรางวัลของทีม เครื่องออกกำลังกาย SOLE Treadmills

 

< < Back